HUIS- EN GEDRAGSREGELS

 • In de feesttent is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
 • In de feesttent liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw één van de leden van het bestuur onmiddellijk.
 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang.
 • U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Als u in of rond de feesttent een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij één van de leden van het bestuur in te leveren.
 • U mag geen harddrugs, softdrugs of pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Leden van het bestuur mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering en wordt de politie gewaarschuwd.
 • Onder de 18 jaar schenken wij geen alcohol, dit is verboden. Ook voor een 18+ bezoeker is het verboden alcohol door te geven aan een persoon jonger dan 18 jaar.
 • Uw polsbandje mag niet worden verwijderd.
 • Het is verboden in of rond de feesttent goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 • In de feesttent mag niet gerookt worden.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd en eventueel de toegang tot de feesttent worden ontzegd. Beslissingen van de leden van het bestuur zijn bindend.
 • Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet het bestuur aansprakelijk stellen.
 • Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door één van de leden van het bestuur meteen worden verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
 • Heeft u klachten, wan welke aard ook? Meldt ze onmiddellijk aan een lid van het bestuur. Klagen na afloop heeft geen zin.

 

Wij rekenen op een ieders medewerking, zodat ook dit jaar weer een gezellig feest kan worden gerealiseerd.

 

Het Bestuur

X