Algemene Ledenvergadering Online

 in Uncategorized

Hallo leden,

Helaas is het door de huidige maatregelen niet mogelijk om fysiek de Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Hierdoor is besloten om wederom dit jaar de ALV online te houden. Via onderstaande link kunt u op maandag 17-01-2022 vanaf 20:20 de vergadering bijwonen. De vergadering start rond 20:30. Onder de link vind u de agenda en notulen.

Heeft u nu al vragen voor de ALV? Stuur deze dan op naar: Info@oranjegetrouw.com of app deze naar een van de bestuursleden.

Klik hier om de vergadering bij te wonen.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18-01-2021
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Benoeming kascontrole commissie
 7. Jaarverslag
 8. G.J. Mulder, aftredend en niet herkiesbaar.
  Y. Rozendaal, aftredend en herkiesbaar.
  Kandidaat: S. Lems-Schieving (secretaris).
 9. Programma 2022
 10. Begroting
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Klik hier voor de Notulen van 18-01-2022

Leave a Comment

X