16e eeuw / Valerius ‘Nederlandsche gedenck-clanck 1626

1.

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

6.

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar te-aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt

 

 

Nieuwpoort 700 lied op de melodie van

Piet Hein die de zilvervloot overwon.

Daar aan de rand van de Alblasserwaard,

Ligt ’n stadje al zeven eeuwen.

Polder, rivier en de wallen rondom,

En daarboven de witte meeuwen.

Refrein:

Nieuwpoort, Nieuwpoort,

Voor ieder die het hoort.

Dat stadje viert nu feest ’n heel

bijzonder feest

Zoals er zelden een is geweest.

Een heel bijzonder en prachtig

herdenkingsfeest.

Vaak is het stadje door branden

verwoest,

Maar steeds weer uit de as herrezen.

Prachtige gevels,

stadhuis en de kerk.

Maar de Dam

mag er ook best wezen.

Refrein.

Poorters zijn best wel wat trots

op hun stad,

’n Gevoel dat herleeft bij de meesten.

Ieder doet mee zelfs van

heinde en ver,

Komt men hier om weer

samen te feesten.

 

In Holland staat een huis

In Holland staat een huis

In Holland staat een huis, ja, ja,

Van je singela, singela, hopsasa.

In Holland staat een huis

In Holland staat een huis

Op het huis daar staat een vlag

Op het huis daar staat een vlag

Op het huis daar staat een vlag, ja, ja,

Van je singela singela hopsasa

Op het huis daar staat een vlag

Op het huis daar staat een vlag

Dat huis is niet gewoon

Dat huis is niet gewoon

Dat huis is niet gewoon, ja, ja,

Van je singela singela hopsasa

Dat huis is niet gewoon

Dat huis is niet gewoon

Het is een mooi paleis

Het is een mooi paleis

Het is een mooi paleis, ja , ja,

Van je singela singela hopsasa

Het is een mooi paleis

Het is een mooi paleis

Het is van ‘t koningspaar

Het is van ‘t koningspaar

Het is van ‘t koningspaar, ja, ja,

Van je singela singela hopsasa

Het is van ‘t koningspaar

Het is van ‘t koningspaar

 

In een blauw geruite kiel.

In een blauw geruite kiel

Draaide hij aan ’t grote wiel

De ga-a-a-anse dag

Maar Michieltjes jongens hart

Leed ondragelijke smart

A-ach, a-ach, a-ach, a-ach!

Als matroosje vlug en net

Heeft hij voet aan boord gezet

Dat hoo-hoo-hoo-hoorde zo

Naar Oostinje, naar de West

Jongens dat gaat opperbest

Hojo, hojo, hojo, hojo!

Daar staat Hollands Admiraal

Nu een man van vuur en staal

De schri-hi-hi-hik der zee

’t Is een Ruyter naar den aard

Glorierijk zit hij te paard

Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

X