Maatregelen coronavirus

 in Uncategorized

Oranjevrienden van Oranjevereniging “Oranjegetrouw”
Langerak-Nieuwpoort

Wij vinden het heel erg moeilijk om ook onze activiteiten niet door te laten gaan. De gezondheid van alle mensen staat voorop. Wij willen alle zieke mensen en mensen er rondom heen sterkte en beterschap wensen. En voor iedereen, houd alstublieft alle regels aan die ons gegeven zijn en deel ze met anderen.

Wegens de gegeven richtlijnen komen wij de contributie niet ophalen aan de deur. Daarom willen we u vragen (indien de contributie nog niet is opgehaald dit jaar) de contributie over te maken naar ons rekeningnummer: NL02 RABO 0334 5013 18 onder vermelding van uw naam en adres. Ben je 16 jaar? Dan vragen we je zelf lid te worden. De contributie bedraagt € 2,50, een hoger bedrag overmaken mag. Naast het overmaken willen we u wijzen op de mogelijkheid tot automatische incasso. Het zou fijn zijn als u vanaf volgend jaar hier gebruik van zou willen maken. Daarvoor vult u de machtiging in het boekje in (op pagina 133) en levert deze in bij één van de bestuursleden. De leden die dit vorig jaar hebben ingeleverd, hebben reeds betaald. U zal dan vanaf volgend jaar meegenomen worden.

We hebben besloten om in deze situatie de adverteerders geen factuur te sturen betreffende de geplaatste advertentie. Een donatie voor de gemaakte onkosten stellen we zeer op prijs. Wilt u hier een factuur van, dan kunt u dat kenbaar maken (naam en bedrag) via: info@oranjegetrouw.com.

Alvast bedankt namens het bestuur.

Als bestuur hebben we besloten om het feest niet te verplaatsen. In plaats daarvan zullen we het volgend jaar extra goed vieren. Als u zich reeds had opgegeven als vrijwilliger, dan vragen wij u dit volgend jaar weer te doen.

Bedankt voor alles, namens het bestuur van Oranjevereniging “Oranjegetrouw”
Langerak-Nieuwpoort.

Aart den Hartog – voorzitter
Oranjevereniging “Oranjegetrouw”

“Zorg voor elkaar en blijf gezond!”

Mocht u een adreswijziging of vragen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken via: info@oranjegetrouw.com.

 

Leave a Comment

X